Nahajate se: Vstopna stran

Infinita & Pro | Eco

Get the Flash Player To see this player.

Novice

NOVA SPLETNA STRAN V SEPTEMBRU

V septembru vas bo pri?akala nova spletna stran s prenovljeno in sveo ponudbo storitev.

Nahajamo se v prenovi spletnih strani Infinite in Pro-Eca, zato vam trenutno al ne moremo zagotoviti vseh funkcionalnosti, ki ste jih bili vajeni do sedaj na nai spletni strani. To se e posebej nanaa na aktualne razpise, prav tako pa na projektno pisarno Euro|Office. V septembru vas bo pri?akala nova spletna stran s prenovljeno in sveo ponudbo storitev.

Vabljeni e naprej v nao drubo!

Jul 02 2017 14:22:41
 
Kreativna Evropa - razpis podprograma MEDIA

Med prednostnimi nalogami podprograma MEDIA za krepitev zmogljivosti avdiovizualnega sektorja je tudi olajanje pridobivanja...

Feb 05 2014 14:22:41
 
Okrepljena vloga partnerjev pri na?rtovanju in porabi skladov EU

Evropska komisija je pretekli teden sprejela skupni sklop standardov za izboljanje posvetovanja, sodelovanja in dialoga s partnerji...

Jan 16 2014 10:20:08
 
79 milijard evrov Evropska komisija namenja raziskavam in inovacijam za rast in delovna mesta

"Obzorje 2020" je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020...

Dec 13 2013 12:32:31
 
EU financiranje jamstev in bolji dostop do tveganega kapitala za mala in srednja podjetja

Program za konkuren?nost podjetij in MSP 2014 2020 COSME bo podpiral predvsem mala in srednje velika podjetja...

Dec 05 2013 09:26:27
 
Sve razpis programa Evropa za dravljane

Objavljen je razpis za zbiranje predlogov za strukturno pomo? za raziskovalne organizacije na podro?ju evropskih...

Nov 20 2013 08:28:49
 
Spodbujanje novih oblik sodelovanja na trgu dela

Dejstvo je, da je glede na dano stanje javnih financ tako v Sloveniji kot tudi ire v regiji...

Nov 06 2013 14:07:06
 
Motiviranje deklet pri odlo?anju o poklicni karieri

Evropski projekt Dan za punce je uveljavljen svetovni dogodek, ki zdruuje otroke, stare...

Okt 28 2013 14:48:46
 
Stareji na spletu z EU podporo

Spletno ban?nitvo, spletno nakupovanje, naro?anje na zdravnike preglede, sklepanje raznih zavarovanj...

Okt 23 2013 13:14:13
 
Podpora mladim socialnim podjetnikom

V Sloveniji in Evropi obstaja veliko prilonosti za razvoj socialnega podjetnitva, pri katerem gre za ve? kot le zaposlovanje...

Okt 17 2013 09:19:03
 
Napaka
 • XML Parsing Error at 1:1442. Error 9: Invalid character

Vzpostavite evropsko projektno skupino / Postanite vodja evropskega projekta

alt
V programu Academia za vas usposabljamo in izobrazimo projektno skupino v vaem podjetju, ki bo samostojno pridobivala nepovratna sredstva za va razvoj in vao rast.
S kombinacijo teoreti?nih in prakti?nih znanj se v okviru Academie prijavi ve? projektov na aktualne razpise.
Preberi ve?...

alt
V programu Mentor za vas usposobimo sodelavca, ki bo znal samostojno pridobivati evropska in slovenska nepovratna sredstva. Uspeh doseemo s kombinacijo teoreti?nih znanj in pripravo in prijavo projekta na aktualen razpis.
Preberi ve?...

alt alt alt alt
 • izdelava projektov
 • razvoj projektnih idej za prijavo na evropske razpise
 • vodenje projektov
 • evalvacija projektne prijave
 • recenzija inovativnosti projektne ideje
    Preberi ve?...
 • ABC virov evropskih nepovratnih sredstev
 • ABC na?rtovanja in priprav evropskih projektov
 • ABC vodenja evropskih projektov
 • Speciminarji
    Preberi ve?...
 • analiza projektnih potencialov
 • svetovanje pri iskanju in izbiri evropskih politik
 • supervizija projekta
 • svetovanje pri pridobivanju projektnih partnerjev
    Preberi ve?...
 • izdelava poslovnih na?rtov
 • izdelava investicijskih elaboratov
 • tudija izvedljivosti
 • cost-benefit analize
 • predinvesticijska zasnova
 • investicijski program
    Preberi ve?..
 

Uredite si evropsko projektno pisarno - kjerkoli in kadarkoli. Vse na enem mestu!


S Pro-Eco Vinjeto se lahko na enem mestu informirate o aktualnih evropskih in slovenskih razpisih, pozivih in naro?ilih in ste na teko?em z dogajanjem na podro?ju nepovratnih sredstev. Preberi ve?...


Euro-Office je spletna aplikacija, ki vam poleg modula za vodenje evropskih projektov, omogo?a informatizacijo vseh administrativnih aktivnosti v podjetju. Preberi ve?...

 

Koledar razpisov in dogodkov

Julij 2017
N P T S Č P S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Pro | Eco Blog

Ne prezrite naega bloga, kjer objavljamo strokovne ?lanke in tokove zavesti naih sodelavcev.

Euro | Office

Euro-Office je spletna aplikacija, ki vam poleg modula za vodenje evropskih projektov, omogo?a informatizacijo vseh administrativnih aktivnosti v podjetju.

Pro | Eco Knjinica

Mini knjinica dokumentov z maksimalno vrednostjo!